Lưu trữ

Tin tức Lastest
Máy chủ đám mây so với máy chủ chuyên dụng
Cloud, Hosting

Cloud Server so với máy chủ chuyên dụng: What's be...

Các máy chủ đám mây cung cấp nhiều lợi ích và hiện đang rất phổ biến trong thế giới lưu trữ. Một máy chủ chuyên dụng vẫn là một yêu thích cho những người tìm kiếm truyền thống và đáng tin cậy lưu trữ. Điều gì tốt hơn để lưu trữ trang web hoặc ứng dụng web của bạn? Để chọn giữa máy chủ đám mây và chuyên dụng...

0
Lưu trữ

Beginner's Guide to Web Hosting: làm thế nào nó...

Web Hosting là một phần cơ bản của một trang web sống. Nói một cách đơn giản, đó là nơi trang web của bạn trên Internet. Thuật ngữ "lưu trữ" đề cập đến các dịch vụ được cung cấp bởi các công ty có máy chủ (hoặc cụm máy chủ) là lưu trữ các tập tin trang web của bạn (HTML, CSS, hình ảnh, video,...

0

WordPress chủ đề được cung cấp bởi jazzsurf.com