Thực tiễn tốt nhất cho bản địa hoá kiến trúc thân thiện Tag

Tin tức Lastest
Địa phương hóa kiến trúc thân thiện
Localization

Video game quốc tế hoá: thực tiễn tốt nhất cho...

Video game quốc tế hoá là quá trình cho phép nội địa hóa trò chơi diễn ra liền mạch. Đối với nội địa hóa để thành công, bạn nên có một sản phẩm quốc tế hóa trước khi bạn bắt đầu quá trình bản địa hoá thực sự. Các nhà phát triển game làm cho những sai lầm điển hình của giả định rằng nội địa hóa là "chỉ" dịch. Họ...

0

WordPress chủ đề được cung cấp bởi jazzsurf.com