چگونه با برچسب بازدید کنندگان وب سایت خود ارتباط برقرار کنید

آخرین خبرها
محل

نکاتی برای درگیر شدن با بازدید کنندگان وب سایت شما...

آیا شما اغلب از بازدید کنندگان وب سایت خود را به عنوان زبان انگلیسی و غیر انگلیسی صحبت فکر می کنم ؟ مانند آنها دو مخاطب مختلف بود ؟ آیا طرح از وب سایت شما درخواست تجدید نظر به هر دو ؟ در مورد سبک و محتوای وب سایت چندزبانه خود چه ؟ اگر شما به درستی تقسیم مخاطبان خود را ، پس از آن...

0

تم وردپرس طراحی شده توسط jazzsurf.com